Cyklotrasa 5206 Šúrovce – Trnava – Častá

Cyklotrasa 5206 Šúrovce – Trnava – Častá

Trasovanie: Šúrovce – Zavar – Trnava – Kamenný mlyn – Biely Kostol – Ružindol – Budmerice – Štefanová – Častá

Dĺžka Farebné označenieNáročnosťZjazdnosťGPX na stiahnutie
37,5 km
cestné bicykle

Parametre trasy

Popis

Trasa vedie po štátnych cestách II. a III. triedy.

V celej dĺžke už dlhšie obdobie nie je obnovované cykloturistické značenie z dôvodu zvýšenej premávky. Aktuálne je plánované preloženie cykloturistickej trasy v úseku Váh – Trnava. Napriek tomu je to veľmi pekná trasa, ktorá spája zaujímavé miesta regiónu vhodná predovšetkým na nedeľné výjazdy na cestnom bicykli.

Východiskom cykloturistickej trasy je križovatka ciest neďaleko obce Šúrovce. Po dokončení južnej vetvy Vážskej cyklomagistrály by mala nadväzovať na túto cyklomagistrálu. Cykloturistická trasa na začiatku obce Šúrovce križuje železničnú trať a prechádza obcou. Pred kostolom v križovatke sa stáča vľavo. Po rovine pokračuje do obce Zavar. Na konci obce mierne stúpa a prechádza ponad diaľnicu. Vedie stále severným smerom popri automobilke a opäť križuje železnicu. Pred Trnavou v pravouhlej zákrute sa stáča na západ. Križuje obchvat Trnavy a prichádza na okraj mesta. Po betónovej panelovej ceste vedie priemyselnou časťou mesta hlbšie do centra. Prechádza okrajom sídliska Družba a stáča sa vľavo na novo vybudovaný cyklochodník na Spartakovskej ulici. Z kopca sa odkrýva výhľad na historickú časť Trnavy. Prechádza svetelnou križovatkou popri nákupnom centre a futbalovom štadióne  stále rovno až k železničnej a autobusovej stanici. Pred železničnou stanicou sa pripája žltá cykltorutistická trasa č. 8218. Ďalej pokračuje parkom po spoločnom chodníku pre chodcov a cyklistov. Na konci parku sa šikanou dostávame k železnici. Po miestnej komunikácii s novým asfaltovým povrchom prechádzame železničným priecestím. Míňame bývalé železničné depo. Popri záhradkárskej osade a výstavbe rodinných domov vchádzame do rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Cykloturistická trasa popri rybníkoch prechádza obcou Biely Kostol. Na konci tejto obce vedie popri futbalovom ihrisku a na križovatke s hlavnou cestou sa stáča vľavo. Miernym stúpaním popri poľnohospodárskom družstve vchádza do obce Ružindol. Do obce cesta klesá, no na jej konci začína opäť stúpať. Tu sa pripája žltá cykloturistická trasa č. 8215. Tu stúpajú obe cykloturistické trasy spolu do kopca. Na jeho vrchole sa žltá odpája vpravo a zelená pokračuje rovno. Nasleduje viacpočetné stúpanie striedajúce sa s klesaním až do obce Budmerice. Cykloturistická trasa prechádza obcou a na konci námestia sa odpája z hlavnej cesty a pokračuje rovno. Obec je známa kaštieľom, ktorý obklopuje priestranný park. Kaštieľ je v súčasnosti využívaný ako domov Slovenských spisovateľov. Ďalej cykloturistická trasa prechádza obcou Štefanová, za ktorou sa dostávame pod hrebeň pohoria Malé Karpaty. Na križovatke sa stáča vľavo a vchádza do obce Častá, kde sa napája na zelenú cykloturistikcú trasu č. 5205 vedúcu z Modry do Trstína.

Výškový profil trasy


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.