Partneri

ČSOB nadácia

ČSOB nadácia bola založená 6. decembra 2010. Naším cieľom je podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty ČSOB Finančnej skupiny. Zámerom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu či vzdelávania, predovšetkým formou spolupráce s vysokými školami.

SCK Bicyglo Trnava

Cykloturistika ako i cyklodoprava je stále našou srdcovkou. Za dvadsaťpäť rokov v sedle bicykla sme nabrali množstvo skúseností. Sme otvorení spolupráci s akýmkoľvek subjektom pokiaľ táto povedie k zlepšeniu podmienok pre pohyb na bicykli.

Náučné tabule.sk

Ponúkame služby spojené s realizáciou náučných a informačných tabúľ osadených do exteriéru. Ide o zákazkovú výrobu, ktorá sa maximálne prispôsobuje zákazníkovi. Naše služby obsahujú kompletný servis od návrhu a výroby tabule, grafickú činnosť až po osadenie infopanelu do terénu.