Cyklotrasa 2204 Horné Orešany (Majdán) – Doľany – Trnava

Cyklotrasa 2204 Horné Orešany (Majdán) – Doľany – Trnava

Trasovanie: Majdán – Olšovský mlyn – Zabité – Doľany – Dlhá – Košolná – Suchá nad Parnou – Zvončín – Trnava

Dĺžka Farebné označenieNáročnosťZjazdnosťGPX na stiahnutie
42 kmcestné bicykle
(Majdán – Olšovský mlyn – Zabité – Doľany – Košolná – Suchá nad Parnou – Zvončín – Trnava)

horské bicykle
(križovatka Rybáreň – Rybáreň – Sklenná huta – Zabité)


Parametre trasy

Popis

Východiskom cykloturistickej trasy je križovatka ciest nad vodnou nádržou Horné Orešany a obcou Lošonec. Cykloturistická trasa sa odpája zo zelenej cykloturistickej trasy č. 5205 na križovatke s názvom Píla. Po asfaltovej ceste vybudovanej pri výstavbe vodnej nádrže sa dostávame do rekreačného strediska Majdán. Hneď na začiatku nás upúta chátrajúci objekt fabriky. Je to bývalý objekt chemičky vybudovanej grófom Pálffym – predchodca súčasného Chemolaku. Na jej úrovni je možné odbočiť vľavo. Po dvesto metroch sa dostávame k námestíčku s pohostinstvom, v ktorom sa môžme občerstviť i posilniť.

Popri fabrike pokračujeme ďalej po cykloturistickej trase, ktorá vedie po asfaltovej ceste. Míňame chatu Majdán vybudovanú v bývalom kameňolome, ktorá je poslednou možnosťou občerstvenia v tejto rekreačnej oblasti. Cesta vedie lesom, prechádza mostíkom ponad potok a stáča sa vľavo. Po ľavej strane míňame lúku využívanú k predpestovaniu stromčekov. Pomedzi chaty sa dostávame na parkovisko s prístreškom. Odtiaľto nám už nebudú znepríjemňovať jazdu na bicykli vodiči motorových vozidiel, ktorí majú ďalej do útrob Malých Karpát vjazd zakázaný. Súbežne s cykloturistickou trasou vedie i novovybudovaný náučný chodník oboznamujúci návštevníkov s prírodnými zaujímavosťami okolia. Opúšťame chaty, poslednú usadlosť – bývalý Olšovský mlyn a popri potôčku, lesom pokračujeme ďalej. Po pravej strane míňame prameň s prístreškom – Husí stok. Po pár záberoch do pedálov sa dostávame na križovatku. Tu sa cyklotristická trasa rozdeľuje a varian A je zjazdný na cestných bicykloch, variant B na horských bicykloch.

Variant A:

Na križovatke cykloturistických trás pred Rybárňou sa stáčame vľavo a po novej asfaltovej ceste stúpame lesom. Prechádzame popri horárni – poľovníckom zámočku Solírov stále do kopca. Tu si môžeme dať poriadne do tela. Cesta je však úzka a najmä pri zjazde nesmieme zabudnúť, že sa oproti nám môže vyrútiť nákladiak naložený drevom. Lesom stúpame až na križovatku ciest s názvom Pri dube. Tu stúpanie končí a nás čaká vytúžený zjazd. Po pár metroch prichádzame k horárni Zabité. Tu sa opäť obe vetvy cykloturistickej trasy stretajú.

Variant B:

Na križovatke cykloturistických trás pred Rybárňou sa stáča vpravo. Pokračuje súbežne s náučným chodníkom, preto treba byť ohľaduplný k peším návštevníkom Malých Karpát. Z lesa vchádzame na lúku, na ktorej sú roztrúsené chovné rybníky vybudované už spomínanou rodinou Pálffyovcov. Za nimi prechádzame popri malej vodnej nádrži, ktorá slúži ako zásobáreň vody pre sústavu rybníkov. Opäť sa dostávame do lesa. Cykloturistická trasa vedie súbežne s potokom po ľavej strane. Na druhej strane potoka môžeme vidieť stopy po násype bývalej lesnej železnice zrušenej v polovici minulého storočia. Mierne stúpame po ceste s penetrovaným povrchom. Prichádzame na križovatku, kde sa cesta rozdvojuje. Potok opúšťame a stúpame prudko hore ľavou vetvou cesty. Les strieda lúka s názvom Sklenná huta, po ktorej niet ani pamiatky. Tu na križovatke ciest pri prístrešku sa modrá cykloturistická trasa stáča vľavo. Penetrovaný povrch sa mení na prírodný. Tu na križovatke môžeme pokračovať buď ďalej po modrej cykloturisickej trase, alebo po žltej cykloturistickej trase č. 8213, ktorá tu má východiskový bod a pokračuje do Sološnice, kde sa napája na Malokoarpatskú cyklomagistrálu č. 003. Modrá cykloturistická trasa prechádza mostíkom ponad potok a opúšťa lúku. Na začiatku nás čaká prudšie, avšak nie veľmi dlhé stúpanie. Stúpanie stráca na prudkosti a lesom pokračujeme ďalej. Najmä po dlhšie trvajúcich dažďoch býva tento úsek cykloturistickej trasy rozbahnený. Rovný úsek prechádza ku klesaniu, ktorým sa dostávame k horárni Zabité a prichádzame ku križovatke, kde sa oba vetvy opäť spájajú.

Pod horárňou hneď vedľa cesty vyviera prameň, v ktorom môžeme doplniť vypotené tekutiny. Tu začína opäť kvalitný asfaltový povrch vhodný i pre cestné bicykle. Čaká nás zaslúžený zjazd lesom až do obce Doľany. V obci prichádzame na hlavnú cestu, po ktorej vedie zelená cykloturistická trasa č. 5205. Stáčame sa vpravo a dvesto metrov modrá i zelená cykloturistická trasa vedú súbežne. Na konci námestia však schádzame z hlavnej cesty a odbočujeme vľavo. Opúšťame Doľany a medzi poliami sa vzďaľujeme od pohoria Malé Karpaty. Čaká nás mierne stúpanie do obce Dlhá. Tu križujeme žltú cykloturistickú trasu č. 8215. Pri miestnom nákupnom strediskom zabočíme vľavo a čaká nás stúpanie. To sa párkrát vystrieda s klesaním. Po ľavej strane máme pekný výhľad na panorámu Malých Karpát. Klesáme do obce Košolná. Na križovatke sa stáčame vpravo. Zľava sa napája žltá cykloturistická trasa č. 8214 do Dolných Orešian. Za Košolnou nasleduje obec Suchá nad Parnou, cez ktorú sa rútime pekne z kopca. Na pravouhlej zatáčke opúšťame hlavnú cestu a pokračujeme rovno vedľajšou. Málo frekventovanou cestou vchádzame do Zvončína. Tu na križovatke sa stáčame vľavo. Mostom prechádzame ponad riečku Parnú a stúpame na koniec obce. Tu sa opäť napájame na hlavnú cestu a stáčame sa vpravo. Za dedinou sa nám otvára výhľad na Trnavu, v ktorej cykloturistická trasa končí. Prechádzame popri bývalom pivovare a ďalších priemyselných objektoch. Kruháč opúšťame tretím výjazdom a stáčame sa vľavo na Ružindolskú cestu. Po tristo metroch opäť prichádzame ku kruháču. Druhým výjazdom popri Kauflande pokračujeme ďalej. Mostom prechádzame ponad rieku Trnávka. Po ľavej strane míňame autoservis. Na križovatke pokračujeme rovno po Cukrovej ulici s novou cestičkou pre cyklistov a okrajom mesta sa dostávame do štvrte Kopánka s výstavbou rodinných domov. Na križovatke s nákupným strediskom sa stáčame vľavo a po pár metroch zabočíme vpravo na Slnečnú ulicu, ktorá sa mení na Ústiansku. Na jej konci cykloturistická trasa končí a napája sa na modrú cykloturistickú trasu č. 2203.

Výškový profil trasy A
Výškový profil trasy B


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.