Zásady cykloturistu

 • Jazdí po značených cyklotrasách na vlastné nebezpečie.
 • Dodržiava pravidlá cestnej premávky.
 • Hlavu si chráni cyklistickou prilbou.
 • Za zníženej viditeľnosti je osvetlený červeným svetlom vzadu a bielym vpredu.
 • Je ohľaduplný k peším turistom.
 • Nepoškodzuje prírodu a neplaší zver.
 • Nezanecháva za sebou odpadky – čo si so sebou privezie to aj odvezie.
 • Jazdi tak, aby bol vždy schopný zastaviť aj pred nečakanou prekážkou.

Ako sa má správať cykloturista v CHKO Malé Karpaty:

 • Pri jazde na bicykli uprednostňujte značené cyklotrasy.
 • Cykloturista jazdí na vlastnú zodpovednosť.
 • Cykloturista zodpovedá za spôsobené škody protiprávnou činnosťou.
 • Cesty, po ktorých vedú cyklotrasy majú rôznu kvalitu. Prispôsobte preto jazdu ich stavu.
 • Jazdite takou rýchlosťou, aby ste boli vždy schopní zastaviť.
 • Nezabúdajte, že v lese nie ste sami – možnosť stretu s motorovými vozidlami, lesnou technikou, pešími turistami, zverou.
 • Mnohé z cyklotrás sú prehradené závorou (mapka).
 • Nejazdite sami. Vždy jazdite aspoň vo dvojici.
 • Táborenie a stanovanie je povolené len na označených a vyhradených priestoroch.
 • Kladenie ohňa v lese mimo miest k tomu označeným a vyhradeným je zakázané.
 • Cyklotrasy môžu súbežne viesť alebo križovať turistické chodníky. Buďte ohľaduplní voči turistom a iným návštevníkom prírody.
 • Nepoškodzujte značky, informačné a orientačné tabule.
 • Netrhajte rastliny, nepoškodzujte a neničte stromy a kry.
 • Nechytajte a nerušte hlukom voľne žijúce živočíchy.
 • Zber lesných plodov je povolený len pre vlastnú potrebu mimo osobitne chránených území.
 • Národné prírodné rezervácie, prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, prírodné pamiatky a chránené areály majú ustanovené osobitné ochranné podmienky. Pohyb v nich je povolený len po turisticky značených chodníkoch.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.