Rozdelenie cyklotrás

cestná cykloturistika

Trasy sú zjazdné všetkými druhmi bicyklov (cestné, trekkingové, horské). Sú obyčajne vedené po asfaltových, prípadne penetrovaných cestách. Využívajú sieť ciest II. a III. triedy, asfaltové účelové komunikácie. V symbolike orientačných cykloprvkov sa používa pri veľkých i malých cyklosmerovkách logo cyklistu vo farbe príslušnej trasy. Cyklista ide po rovine.

horská cykloturistika

Trasy sú obyčajne zjazdné iba na horských bicykloch (prípadne na trekkingových bicykloch). Zväčša vedú po makadamových, lesných a poľných cestách s prírodným povrchom. Platí tu častokrát zásada, že po období dažďov sú nezjazdné. V symbolike orientačných cykloprvkov sa používa pri veľkých i malých cyklosmerovkách logo cyklistu vo farbe príslušnej trasy. Cyklista ide do kopca.

Podľa farebného označenia cyklotrás

červená
červená

výlučne cyklomagistrály – diaľkové trasy, ktoré vedú viacerými okresmi a častokrát i krajmi
najčastejšie vedú údoliami riek alebo prechodmi hôr s aspektom prevedenia cyklistu najzaujímavejšími miestami krajiny, pričom sa kladie dôraz na nenáročnosť týchto trás

modrá
modrá

paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam
dlhšie trasy mimo magistrály, resp. náročnejšie trasy mimo magistrál

zelená
zelená

stredné a nenáročné trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy

žltá
žltá

spojky medzi cyklotrasami alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam

Podľa náročnosti

uvádzané v literatúre a pri popisoch trás

REKREA

Menej náročné trasy a okruhy pre oboznámenie sa s jazdou na bicykli. Vyžadujú základy techniky jazdy na bicykli a základný fyzický fond.

SPORT

Náročnejšie športové okruhy alebo cyklotrasy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu.

EXPERT

Náročné trasy a okruhy pre cykloturistov, ktoré venujú tomuto koníčku dostatok času. Musia mať veľmi dobre zvládnutú techniku jazdy na bicykli a veľmi dobrú kondíciu. Trasy takéhoto charakteru sú vedené väčšinou po prírodných cestách v horskom prostredí, určených pre MTB.

Podľa povrchu:

asfaltový povrch

Kvalitný asfaltový povrch štátnych ciest II. a III. triedy a niektorých hrádzí a účelových komunikácií. Niekedy sa síce stáva, že niektorý úsek cesty je dočasne „rozbitý“ a patril by do nižšej kategórie, avšak ak je predpokladaná jeho obnova, uvádza sa v tejto kategórii.

penetrovaný povrch

Jedná sa o nekvalitný asfaltový povrch, hrubozrnný asfalt sekundárne použitý. Do tejto kategórie obyčajne patria účelové cesty a asfaltované lesné cesty. Môže sem byť zaradená i štátna cesta II. resp. III. triedy dlhodobo neudržiavaná.

makadamový povrch

Jedná sa o nekvalitný asfaltový povrch, hrubozrnný asfalt sekundárne použitý. Do tejto kategórie obyčajne patria účelové cesty a asfaltované lesné cesty. Môže sem byť zaradená i štátna cesta II. resp. III. triedy dlhodobo neudržiavaná.

prírodný povrch

Patria sem neupravené cesty a chodníčky s prírodným hlinitým povrchom. Je to väčšina poľných a lesných ciest, ako i časť zjazdných turistických chodníkov a cestičiek.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.