Copyright

ďż˝ 2002

SCK Bicyglo Trnava

webmaster

aktualizovanďż˝:

24.07.2010

CNW:Counter

Cyklotrasa 2204 Majdán - Olšovský mlyn - Zabité - Doľany - Dlhá - Košolná - Suchá nad Parnou - Zvončín - Trnava


Hlavn� str�nka >> Cyklotrasy >> trasa_2204

trasa č. 2204 modrá

Majdán - Olšovský mlyn - Zabité - Doľany - Dlhá - Košolná - Suchá nad Parnou - Zvončín - Trnava

 

GOOGLE EARTH:

Majdán.kmz

Rybáreň.kmz

Solírov.kmz

Sklená huta.kmz

Horáreň Zabité.kmz

Photos
> CELKOVÁ DĹŽKA:

42 km

> NÁROČNOSŤ:

SPORT

> ZJAZDNOSŤ:

cestné bicykle

(Majdán – Olšovský mlyn a Zabité – Doľany – Košolná – Suchá nad Parnou – Zvončín – Trnava)

horské bicykle

(Olšovský mlyn – križovatka Rybáreň – Solírov – Zabité a križovatka Zabité – Sklenná huta – Zabité)

Charakter:

Východiskom cyklotrasy je križovatka ciest nad vodnou nádržou Horné Orešany a obcou Lošonec. Cyklotrasa sa odpája zo zelenej cyklotrasy na križovatke s názvom Píla. Po relatívne novej asfaltovej ceste vybudovanej pri výstavbe vodnej nádrže sa dostávame do rekreačného strediska Majdán. Hneď na začiatku nás upúta chátrajúci objekt fabriky. Na jej úrovni je možné odbočiť vľavo. Po dvesto metroch sa dostávame k letnému kúpalisku, v ktorom sa môžme osviežiť počas letných horúčav.

Popri fabrike pokračujeme ďalej po cyklotrase, ktorá vedie po asfaltovej ceste s mnohými jamami. Míňame chatu Majdán, ktorá je poslednou možnosťou občerstvenia v tejto rekreačnej oblasti. Cesta vedie lesom, prechádza mostíkom ponad potok a stáča sa vľavo. Po ľavej strane míňame lúku využívanú k predpestovaniu stromčekov. Pomedzi chaty sa dostávame na parkovisko s prístreškom. Odtiaľto nám už nebudú znepríjemňovať jazdu na bicykli vodiči motorových vozidiel, ktorí majú ďalej do útrob Malých Karpát vjazd zakázaný. Tu začína i súbežne vedúci novovybudovaný náučný chodník oboznamujúci návštevníkov s prírodnými zaujímavosťami okolia. Opúšťame chaty a popri potôčku, lesom pokračujeme ďalej. Po pravej strane míňame prameň s prístreškom. Po pár záberoch do pedálov sa dostávame na križovatku. Tu sa cyklotrasa rozdeľuje a obe vetvy sú vhodné skôr pre horské bicykle.


Variant A:


Na križovatke sa stáčame vľavo a po asfaltovej ceste, ktorej kvalita sa zhoršuje, stúpame lesom. Prechádzame popri horárni Solírov stále do kopca. Penetrovaný povrch cyklotrasy sa strieda s makadamovým. Lesom stúpame až na križovatku ciest s názvom Pri dube. Tu stúpanie končí a nás čaká vytúžený zjazd. Po pár metroch prichádzame k horárni Zabité. Tu sa opäť obe vetvy cyklotrasy stretajú.


Variant B:


Na križovatke cyklotrás sa stáča vľavo. Pokračuje súbežne s náučným chodníkom, preto treba byť ohľaduplný k peším návštevníkom Malých Karpát. Z lesa vchádzame na lúku, na ktorej sú roztrúsené chovné rybníky. Za nimi prechádzame popri malej vodnej nádrži, ktorá slúži ako zásobáreň vody pre už spomínané rybníky. Opäť sa dostávame do lesa. Cyklotrasa vedie súbežne s potokom po ľavej strane. Na druhej strane potoka môžeme vidieť stopy po násype bývalej lesnej železnice zrušenej v polovici minulého storočia. Mierne stúpame po ceste s penetrovaným povrchom. Prichádzame na križovatku, kde sa cesta rozdvojuje. Potok opúšťame a stúpame prudko hore ľavou vetvou cesty. Les strieda lúka s názvom Sklenná huta, po ktorej niet ani pamiatky. Tu na križovatke ciest pri prístrešku sa modrá cyklotrasa stáča vľavo. Penetrovaný povrch sa mení na prírodný. Tu na križovatke môžeme pokračovať buď ďalej po modrej cyklotrase, alebo po žltej, ktorá tu má východisko a pokračuje do Sološnice, kde sa napája na Malokoarpatskú cyklomagistrálu. Modrá cyklotrasa prechádza mostíkom ponad potok a opúšťa lúku. Na začiatku nás čaká prudšie, avšak nie veľmi dlhé stúpanie. To stráca na prudkosti a lesom pokračujeme ďalej. Najmä po dlhšie trvajúcich dažďoch býva tento úsek cyklotrasy rozbahnený. Rovný úsek prechádza ku klesaniu, ktorým sa dostávame k horárni Zabité a prichádzame ku križovatke, kde sa oba vetvy opäť spájajú.

Pod horárňou hneď vedľa cesty vyviera prameň, v ktorom môžeme doplniť vypotené tekutiny. Tu začína opäť kvalitný asfaltový povrch vhodný i pre cestné bicykle. Čaká nás zaslúžený zjazd lesom až do obce Doľany. V obci prichádzame na hlavnú cestu, po ktorej vedie zelená cyklotrasa. Stáčame sa vľavo a dvesto metrov cyklotrasy vedú súbežne. Na konci námestia však schádzame z hlavnej cesty a odbočujeme vľavo. Opúšťame Doľany a medzi poliami sa vzďaľujeme od Malých Karpát. Čaká nás mierne stúpanie do obce Dlhá. Tu križujeme žltú cyklotrasu. Pri pohostinstve zabočíme vľavo a čaká nás stúpanie. To sa párkrát vystrieda s klesaním. Po ľavej strane máme pekný výhľad na panorámu Malých Karpát. Klesáme do obce Košolná. Na križovatke sa stáčame vľavo. Sprava sa napája žltá cyklotrasa. Za Košolnou nasleduje obec Suchá nad Parnou, cez ktorú sa rútime pekne z kopca. Na pravouhlej zatáčke opúšťame hlavnú cestu a pokračujeme rovno vedľajšou. Málo frekventovanou cestou vchádzame do Zvončína. Tu na križovatke sa stáčame vľavo. Mostom prechádzame ponad riečku Parnú a stúpame na koniec obce. Tu sa opäť napájame na hlavnú cestu a stáčame sa vpravo. Za dedinou sa nám otvára výhľad na Trnavu, v ktorej cyklotrasa končí.

Prechádzame popri pivovare a ďalších priemyselných objektoch. Na križovatke sa stáčame vľavo na Ružindolskú cestu. Po tristo metroch opäť prichádzame ku križovatke s hlavnou cestou. Tu prechádzame na druhú stranu a popri objekte firmy Milex pokračujeme ďalej. Lávkou prechádzame ponad rieku Trnávka. Po ľavej strane míňame autoservis. Na križovatke pokračujeme rovno po Cukrovarskej ulici. Križujeme železničné priecestie a okrajom mesta sa dostávame do štvrte Kopánka s výstaubou rodinných domov. Na križovatke s nákupným strediskom sa stáčame vľavo a po pár metroch zabočíme vpravo na Slnečnú ulicu, ktorá sa mení na Ústiansku. Na jej konci cyklotrasa končí a napája sa na modrú cyklotrasu.

 

Výškový profil:

Majdán - Olšovský mlyn - Zabité - Doľany - Dlhá - Košolná - Suchá nad Parnou - Zvončín - Trnava

km

m n. m.

Malokarpatská vínna cyklocesta

0

250

odb. žltá

1,2

237

Majdán

1,5

239

Olšovský mlyn - chaty

3,2

250

variant "a"

km

m n. m.

Rybáreň - križovatka

5,2

280

skautský tábor

5,4

285

Pri dube

9,4

433

horáreň Zabité

9,8

395

variant "b"

km

m n. m.

Rybáreň - križovatka

0

280

Sklenná huta

6,2

440

kopec

7,2

510

horáreň Zabité

9,1

395

Doľany

13,5

252

Dlhá

17,3

194

kopec

19,2

215

Košolná

20,4

190

odb. priehrada

22,1

190

Suchá nad Parnou

22,6

180

Zvončín

24,4

170

odb. Zvončín

25,4

185

pivovar Horden

29,1

160

Trnava: Ružindolská c. - Orešanská c.

30,3

160

Trnava: pri Kalvárii

30,8

160

Trnava: Hajdóczyho ul. - Cukrová ul.

31,5

160

Trnava: Slnečná ul. - Hajdóczyho ul.

31,6

160

Trnava: Ustianska ul.

32,7

160

 

Stránku si práve číta 1 človek.

Ankteta

Ako sa vám páči nový vzhľad stránky?
Super!!
40.0%
Dobré.
19.2%
Ujde.
18.3%
Hrôza!!!
22.5%
Celkem hlasovalo: 120