Copyright

ďż˝ 2002

SCK Bicyglo Trnava

webmaster

aktualizovanďż˝:

24.07.2010

CNW:Counter

Služby - tlačoviny


Hlavnďż˝ strďż˝nka >> Služby >> Tlačoviny

m07.jpg (38360 bytes) Propagačný materiál Cyklotrasy Trnava a okolie. Skladačka o formáte A3. Obojstranná tlač. Materiál obsahuje: kreslenú mapku regiónu so znázornením vyznačených cyklotrás v okolí Trnavy, ich stručný popis s prevýšením vybraných cyklotrás, uvedením značenia cyklotrás v teréne. Zásady cykloturistu. Fotografie zaujímavostí v regióne. Ilustrácie kultúrnych pamiatok. 

Mierka mapy cca. 1:200 000. Rok vydania 2006.

m01.jpg (235380 bytes)     m02.jpg (236753 bytes) Prvé lastovičky vydavateľstva FREYTAG & BERNDT. Kombinácia cyktoturistickej mapy a turistickej mapy. Najaktuálnejší stav vyznačených cyklotrás v oblasti Malých Karpát. Na lícnej strane je uvedený popis turistických zaujímavostí, časová kalkulácia prechodu hrebeňa pohoria, zoznam GPS bodov, register miest a obcí, popis cykloturistického značenia. Jednoznačne najaktuálnejšie zobrazenie vyznačených cyklotrás. 

Mierka: 1:50 000. Rok vydania 2004.

m03.jpg (285867 bytes) Mapa mesta od vydavateľstva MAPA Slovakia. Na lícnej strane je v skratke zhrnutá história mesta, register ulíc, dôležité informácie, mapka regiónu so znázornením vyznačených cyklotrás v okolí Trnavy, ich stručným popisom a uvedením značenia cyklotrás. Jediné komplexné znázornenie vyznačenia značených cyklotrás v Trnavskom regióne. 

Mierka mapy mesta 1:10 000, mierka mapy cyklotrás 1:200 000. Rok vydania 2003.

m04.jpg (378375 bytes) Cykloturistický atlas vyznačených cyklotrás v regióne Záhorie vydaný SCK v rámci Phare na podklade VKÚ Harmanec. Obsahuje podrobné znázornenie prechodu trás v teréne, krátky popis trasy, register sídiel, vodných tokov, chránených území. Žiaľ chýbajú vyznačené cyklotrasy v okolí Trnavy vyznačené neskôr našou organizáciou. 

Mierka 1:50 000. Rok vydania 2000.

m05.jpg (294247 bytes) Prvý pokus o vytvorenie súboru cyklomáp so sprievodcom pokrývajúci celé územie Slovenska na kvalitnom mapovom podklade VKÚ Harmanec. V prvom vydaní boli viac-menej zakreslené odporúčané cyklotrasy. V novších vydaniach sú zakreslené predovšetkým vyznačené cyklotrasy, v regiónoch s nevyznačenými cyklotrasami sú zakreslené odporúčané cyklotrasy. Problém danej edície je malá flexibilita nových vydaní. Napr. v poslednom vydaní nie sú zakreslené cyklotrasy vyznačené našim klubom. 

Mierka 1:100 000. Rok vydania 1997. 

m06.jpg (430894 bytes) Podrobný turistický atlas od vydavateľstva VKÚ Harmanec. Veľmi podrobne spracovaný turistický atlas pokrývajúci územie Malých Karpát. Okrem mapovej časti s vyznačenými turistickými trasami a časovými údajmi obsahuje i turisticko-vlastivedný popis, register, informácie o ubytovaní a rekreačných aktivitách. 

Mierka 1:25 000. Rok vydania 2004.

s01.jpg (233006 bytes) Sprievodca z cyklu: "Poznávame Slovensko" od vydavateľstva DAJAMA. Veľmi pekne graficky spracovaný sprievodca Trnavou a okolím poskytujúci prehľad histórie mesta a okolia. Informácie o ubytovacích a stravovacích možnostiach. Výber turistických, mototuristických a cyklistických trás. Tie nie sú navrhnuté zrovna najvhodnejšie. Ako lastovičku so súborom informácií z viacerých oblastí ju možné vznik tohoto sprievodcu len privítať. 

Rok vydania 2004.

 

Stránku si práve číta 1 človek.

Ankteta

Ako sa vám páči nový vzhľad stránky?
Super!!
40.0%
Dobré.
19.2%
Ujde.
18.3%
Hrôza!!!
22.5%
Celkem hlasovalo: 120